Avslutat projekt

Benämning

”Artrik energiproduktion” - Energiproduktion från biomassa och ökad biologisk mångfald inom väg- och järnvägsområdet

Utförare

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

Projektet syfte är tvådelat dels handlar det om att skapa nya möjligheter till energiproduktion och dels handlar det om att öka den biologiska mångfalden. Genom att kombinera dessa delar skapas möjligheter som är svårare att få till om man ser det som två separata målsättningar. En win-win situation som bör nyttjas. Projektet ska resultera i en rapport där om lämpligt även ges förslag på fortsättning i ett pilotprojekt.

Genomförandeperiod

den 9 maj 2016 till den 31 mars 2017


Portfölj

Ett energieffektivt transportsystem

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921