Avslutat projekt

Benämning

AI-BASERAD LANDNINGSPREDIKTION

Utförare

Swedavia

Beskrivning

Projektspecifikation för ett FOI-projekt med syfte att studera genomförbarheten (Proof of Concept) i att ta fram ett prediktionsverktyg relaterat till landningar för IRIS-programrelaterade behov. Den framtagna demonstratorn baseras på algoritmer från AI-området (Artificiell Intelligens) och deras förmåga till mönsterigenkänning. Verktyg av denna typ kan potentiellt bli del i ett beslutsstöd för flygledare. Genom ökad användning av kurvade inflygningar, även vid hög trafikintensitet, finns avsevärda miljö- och kapacitetsvinster. Projektspecifikationen är avsedd som underlag för TG2, beslut om projektets genomförande. Projektets budgetomfattning är ca 600 Kkr under 2020 och 2021. Genomförare är GEISTT AB och LFV.

Genomförandeperiod

den 1 juli 2020 till den 31 januari 2022


Portfölj

FoI luftfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921