Avslutat projekt

Benämning

Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen

Utförare

Ecoloop AB

Beskrivning

Projektet ger förslag på affärsmässiga och praktiska förutsättningar för en regional sjöfartslösning för import- och exportgods som Stockholm Norvik hamn kan erbjuda. Ett affärs- och logistikkoncept tas fram utifrån transportköparnas drivkrafter, behov och krav med syftet att effektivisera transportsystemet med befintlig infrastruktur. Med studien som utgångspunkt föreslås styrmedel som ökar regional sjöfart.

Genomförandeperiod

den 1 januari 2021 till den 30 juni 2021


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921