Bilagor konsekvensanalys klimatkrav

Projekt:

Metodutveckling och konsekvensbeskrivning för klimat och energikrav på infrastruktur

Sammanfattning:
Bilagor

Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 985,5 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Stefan Uppenberg, Andreas Asker, Ulrik Axelsson, Ulf Liljenroth, Sirje Pädam
Utgivare: WSP
Utgivningsdatum: 2015-11-04
Diarienummer: TRV 2014/83604
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Kontaktperson: Håkan Johansson, PLkvm


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921