Avslutat projekt

Benämning

Analys av hur en renodlad beställarroll påverkar anläggningsbranschen

Utförare

Kungliga tekniska högskolan

Beskrivning

Initiativet en Renodlad beställare syftar till att nuvarande förhållningssätt i Trafikverket ska förändras mot att i större utsträckning beställa funktionalitet istället för färdiga tekniska lösningar.
Detta ska ge möjligheter till ökad produktivitet, större innovationsgrad och högre effektivitet i anläggningsbranschen då leverantörerna genom detta får möjlighet att ta ett större ansvar för innehållet i sina leveranser.
Trafikverket har som landets största beställare inom anläggningsbranschen ett ansvar för hur anläggningsbranschen utvecklas.
Med anledning av ovan nämnda genomförs en förstudie. Syftet med uppdraget är att beskriva och öka förståelsen för hur Trafikverkets inriktning mot att vara En renodlad beställare påverkar anläggningsbranschen:


Genomförandeperiod

den 1 september 2013 till den 20 december 2013

Publicerade resultat

Renodlad beställare

Portfölj

Mer nytta för pengarna

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921