Avslutat projekt

Benämning

Automatisk mätning av asfaltprovkroppars resonansfrekvenser för bestämning av styvhetsmodul

Utförare

Peab Asfalt AB

Beskrivning

Asfaltens styvhetsmodul används till att prediktera asfaltbeläggningars bärförmåga och att dimensionera beläggningstjockleken. Asfaltens starka beroende av belastningstid och temperatur gör det dock utmanande att noggrant mäta styvheten. Traditionellt har metoder för att bestämma styvhet av asfalt krävt dyr utrustning samt varit komplicerade och tidskrävande. En ny metod som baseras på att utvärdera styvheten från resonansfrekvenser är däremot ekonomisk, noggrann och enkel att genomföra. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla denna metod från att manuellt utföra resonansfrekvensmätningar till ett automatiserat system som applicerar lätta hammarslag på provkroppen samt mäter dess resulterande vibrationer. Detta gör att eventuella temperaturvariationer i provkropparna från öppnande av klimatskåp vid de manuella mätningarna kan undvikas. Målet är att metodiken ska bli enkel att utföra noggrant för personal utan tidigare erfarenhet.

Genomförandeperiod

den 1 mars 2016 till den 31 december 2016


Portfölj

Mer nytta för pengarna

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921