Avslutat projekt

Benämning

Optimal konditionering och provningstemperatur vid bestämning av vattenkänslighet för asfaltbeläggning (SBUF)

Utförare

SKANSKA Sverige AB

Beskrivning

SS-EN 12697-12 Metod A är den vanligaste provningsmetoden för bestämning av vattenkänslighet i Europa. För svenska förhållanden har den visat sig vara bristfällig då den inte diskriminerar asfaltmassa innehållande stenmaterial med dåliga vidhäftningsegenskaper.
Arbetet består i att laboratorieblanda och tillverka asfaltplattor för borrning av provkroppar för de olika jämförande studierna. Asfalttypen som valts ut är en AG16 som med sin relativt låga bitumenhalt ger mest utslag på ITSR.

Testerna kommer att utföras med och utan vidhäftnings medel och med tre olika bitumenklasser (35/50, 50/70 och 160/220).

Olika konditionerings-procedurer samt provningstemperaturer kommer att undersökas för att hitta ett optimalt förfarande.


Genomförandeperiod

den 1 maj 2015 till den 31 augusti 2016


Portfölj

Mer nytta för pengarna

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921