Målområde 8:IBenämning

E-maritime

Kontaktperson

Charlott Andersson, US

Beskrivning

Definition: Digitala och elektroniska stöd för sjöfart och hanteringen av gods och information.
Mål: E-maritim bidrar till sjöfartens positiva utveckling och konkurrenskraft genom användning av nya IT-baserade lösningar.
Innehåll: Programmet kopplar till utvecklings- och innovationsverksamhet som t.ex. sker inom projektet MONALISA. Det innefattar initiativ kring utveckling av trafikledning till sjöss (Sea Traffic Management), effektivisering genom trafik- och ruttoptimering inklusive dynamisk ruttseparation, utveckling av Intelligenta transportsystem (ITS), moderna kommunikationssystem, samt utveckling av e-navigation.
Område vill också bidra till effektivisering av informationsutbyte i ett sammanhållet transportsystem samt transport- och handelsförenklande åtgärder som till exempel elektroniska handelsförenklande dokumentsystem och Single Window (en enda kontaktpunkt hos myndigheter).


Portföljen

FoI sjöfartsområdet


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921