Portfölj 7: Strategiska initiativ

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)

Vissa typer av strategiska samarbeten – utveckling av miljöer, arbetsformer och program – kan behöva särskilda förutsättningar och en bredare plattform än vad de mer problemorienterade portföljerna kan erbjuda. I ett tidigt skede av ett programs eller projekts utveckling kan det därför finnas skäl att erbjuda en slags "kuvös", där dessa samarbeten kan utvecklas till dess att de har fått en tydlig form och hemvist.

Portföljen ska utveckla strategiska FoI-samarbeten, fånga upp viktiga strategiska utvecklingsbehov som inte täcks av övriga utmaningar, berör många utmaningar eller som går bortom den horisont vi överblickar idag. Det handlar i mycket om integrerade satsningar och utmaningarna bortom dagens utmaningar.


Portföljledare

Einar Tufvesson


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921