Policylabb Smarta Fartyg

Projekt:

Policylabb smarta fartyg

Sammanfattning:
Smarta fartyg har en stor potential för att främja sjöfarten och hållbar utveckling genom att optimera driften, underhåll och designen av maritima operationer. I situationer som
är farliga för människor eller där människor riskerar att tappa koncentrationen över tid kan de även höja säkerheten ombord och i närmiljön. För att svänga sig med engelska -smarta fartyg lämpar sig väl för uppdrag som är dirty, dull and dangerous.
Policylabb Smarta Fartyg hade som syfte att stötta pågående projekt kring smarta fartyg med policy-främjande aktiviteter för att stärka svensk konkurrenskraft. Projektet har aktivt arbetat för att bidra till ett systematiskt lärande, bl.a. för hur både redare,
utvecklare och myndigheter kan arbeta med regelutveckling och innovation kopplat till smarta fartyg. Policylabbet visade sig vara ett sätt att analysera och identifiera strategiska vägval.


Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 3 550,7 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Håkan Burden, Susanne Stenberg, Lisa Carlgren och Ted Sjöblom
Utgivare: RISE
Utgivningsdatum: 2022-09-15
Diarienummer: TRV 2020/50893
Antal sidor: 61
Språk: Svenska
Kontaktperson: Charlott Andersson, US


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921