Vägledning för gångplanering - Så skapas det gångvänliga samhället

Projekt:

Planering och utformning för ett ökat gående

Sammanfattning:
Vägledningen för gångplanering är framtagen inom forskningsprojektet ”Planering och utformning för ett ökat gående – Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att färdas till fots”. Projektet har finansierats av Trafikverket och pågått 2010-2013. Målet med projektet har varit att skapa ett kunskapsunderlag som kan bidra till en systematisk förbättring av förutsättningarna för gåendes förflyttningar – och därmed bidra till att få fler personer att välja att färdas till fots oftare och att de gående ska kunna gå säkert och tryggt året runt. I projektet har kartlagts vad som påverkar människors behov och preferenser – både vad gäller själva valet att gå och vilka aspekter i miljön som lockar till gående eller upplevs hindrande/riskfyllda. Även samspelet mellan gående och andra trafikanter (främst cyklister och mopedister) har studerats.

Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 8 595,4 kB. Öppnas i nytt fönster)

Utgivare: Trafikverket
Utgivningsdatum: 2013-09
Diarienummer: TRV 2010/13903
ISBN: 978-91-7467-473-6
Antal sidor: 128
Språk: Svenska
Kontaktperson: Anette Rehnberg, IVtbo


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921