Avslutat projekt

Benämning

Kartläggning av behov för trafiksäkerhetsforskning WS-serie genom Gothenburg Green City Zone Initiativ

Utförare

SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre (SAFER) / Chalmers Tekniska Högskola)

Beskrivning

Projektet syftar till att inventera forskningsbehovet för trafiksäkerhet på väg genom att engagera relevanta aktörer inom akademi, samhälle, industri och forskningsinstitut i en workshop-serie där en co-creation-metodik används för samskapande. Workshop-serien ska generera en prioriterad bruttolista med behov av trafiksäkerhetsforskning på väg för att bidra till vidareutveckling av hållbarheten i framtida stadsmiljöer. Göteborgs Green City Zone Initiativet (GGCZ) kommer användas som ramverk för projektet.

Genomförandeperiod

den 23 augusti 2022 till den 30 maj 2023


Portfölj

Planera

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921