Utvecklingsprojekt

Benämning

BBT Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar (LifeExt)

Utförare

Chalmers University of Technology

Beskrivning

Det föreslagna projektet avser att utveckla och verifiera en verktygslåda med nya metoder för effektiv och proaktiv underhåll av stål- och samverkansbroar. Projektet fokuserar på nya tekniker som kan användas för att öka livslängden hos befintliga stålbroar, t.ex. för att möta krav på tyngre godstransport över väg- och järnvägsnätet. Detta leder till att befintliga stålbroar – i de fall utmattning är bestämmande
– kan ges väsentligt ökat livslängd vilket resulterar i både minskad miljöpåverkan (mindre materialuttag och energiförbrukning) och kostnadsbesparingar. Teknikerna kan appliceras med bron i drift och trafikstörningar kan därmed undvikas.

Projektidén utgår från en väletablerad kunskap om den lokala naturen av utmattning i svetsförband.
Hypotesen är att utmattningsskadan ackumuleras mycket lokalt vid svetstån. En behandling av detta område som innebär omsmältning eller kallbearbetning av utmattningspåverkat material kan (helt eller delvis) återställa konstruktionens utmattningshållfasthet. Projektet står på mycket starka grunder (i term av kunskap och kompetens hos forskningsutförarna) inom utmattning och svetsefterbehandlingsmetoder med flera nationella och internationella projekt utförda inom dessa problemområden (t.ex.INNODEAFB/LIGHTer och det nyligen avslutade BBT-projektet 2014-013.

Förutom svetsbehandlingsmetoder som undersöks i detta projekt innehåller verktygslådan tekniker för mätning och bedömning av utmattningsskador samt modeller för beräkning av kvarvarande livslängd före och efter behandling.

Denna ansökan avser kompletterande finansiering till ett nystartat projekt som finansieras av Infrasweden. Ansöka avser huvudsakligen Chalmers insats i projektet med en begränsad del för KTH som också medverkar i Infrasweden-projektet. Förutom högskolorna deltar flera aktörer med spetskompetens inom olika delområden i projektet. Dessa är Swerea Kimab, Brokonstruktörer (WSP & COWI), provningsföretag (Dekra och Inspecta) och teknikföretag (Ecovative). Trafikverket är också partner i Infrasweden projektet och representeras av Hans Petursson.


Genomförandeperiod

den 1 april 2018 till den 30 november 2020


Portfölj

Vidmakthålla

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921