Utvecklingsprojekt

Benämning

Changes in soft soil properties with time (Provbelastning av bank)

Utförare

Chalmers tekniska högskola

Beskrivning

Syftet med projektet är att instrumentera och undersöka ett par bankar som ska belastas till brott. Målet är att kunna bedöma konservatismen i nuvarande dimensioneringsmetoder för att beräkna sättningar och stabilitet, och att utveckla metoder för att uppskatta hållfasthetsökningen i väg- och järnvägsbankar vid olika tidpunkter.

Genomförandeperiod

den 15 januari 2017 till den 15 december 2022


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921