Målområde 4:IIBenämning

Trafiksäkra vägar och järnvägar

Kontaktperson

Hawzheen Karim, UHvätv

BeskrivningPortföljen

Robust och tillförlitlig infrastruktur


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921