Avslutat projekt

Benämning

Biomekanisk optimering av stötdämpande beläggning som fallskadeprevention för fotgängare och cyklister

Utförare

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Beskrivning

Omkring 27 000 fotgängare behöver uppsöka akutvård på grund av fallolyckor i trafikmiljö varje år i Sverige. Genom finita element (FE) metoden är det möjligt att studera kinematik såväl som påfrestningen på vävnader. Inspirerat av utvecklingen inom lekplatsunderlag sker nu utveckling av stötdämpande material för väg- och gatubeläggningar.
Detta projekt förväntas skapa säkrare tolkning av uppkomstmekanismer i samband med fallolyckor. Målet är att använda anatomiskt baserade 3D-modeller av människokroppen för vuxna, barn av olika åldrar samt äldre för att förutsäga skador på grund av yttre laster. Genom att använda detaljerade FE modeller kan egenskaperna för beläggning och annan skyddsutrustning optimeras så att bättre skydd uppnås.


Genomförandeperiod

den 1 juli 2016 till den 21 september 2021


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921