Information om forsknings- och innovationsprojekt i Trafikverket


Trafikverket har en ny struktur på sin forsknings- och innovationsverksamhet (FoI). Den nya strukturen tar sin utgångspunkt i att vi behöver förbättra det transportsystem vi har i dag, men även hitta lösningar som kan leda förnyelse på systemnivå. Trafikverket organiserar sin forsknings- och innovationsverksamhet i 7 st. tematisk indelade forsknings- och innovationsportföljer, se nedan:
  • FoI-portfölj Planera
  • FoI-portfölj Vidmakthålla
  • FoI-portfölj Möjliggöra
  • FoI-portfölj Bygga
  • FoI-portfölj Sjöfartsområdet
  • FoI-portfölj Luftfartsområdet
  • FoI-portfölj Strategiska initiativ

Har du frågor om forskning och innovation i Trafikverket? Vill du komma i kontakt med oss för en dialog? Har du förslag på forsknings- och innovationsprojekt - Ta kontakt med portföljledarna om du vill veta mer!

Länk till Trafikverkets forsknings- och innovationsportföljer - Kontaktuppgifter till Portföljledare: Länk till Trafikverkets forsknings- och innovationsplan 2024-2029 med kontaktuppgifter till Portföljledare

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921