Målområde 8:IIBenämning

Uthålliga maritima transporter och miljö

Kontaktperson

Charlott Andersson, US

Beskrivning

Definition: Miljömässig hållbarhet för maritima transporter, såväl nationellt som internationellt.
Mål: Nollutsläppssjöfart
Innehåll: Huvudmålet är att bidra till att sjöfarten som transportsystem och trafikslag utvecklas, förnyas och anpassas för att nå svenska och internationella transportpolitiska mål samt miljö- och klimatmål i syfte att göra sjöfarten långsiktigt hållbar. Området vill bidra till att stärka förutsättningarna för implementering av FoI-resultat med plattformar för demonstrationsverksamhet, piloter, testning, validering. Vidare vill området stödja initiativ som bidrar till att klara den ökning av gods på köl till 2050 som bl.a. EU pekade på i sin Maritima Strategi (2008/2009), samtidigt som klimat- och miljöpåverkan reduceras från nuvarande nivåer till den nollnivå som Sverige antagit.


Portföljen

FoI sjöfartsområdet


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921