Portfölj 2: Vidmakthålla

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)

-

Portföljledare

Hawzheen Karim


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921