Cannot open database "FUDInfo" requested by the login. The login failed.
Login failed for user 'FUDInfoUser'.

Portfölj :

Syftet med portföljen (utdrag ur inriktning för Forskning och Innovation)Allmänt

Nedan redovisas det behov som är mest angeläget på 1-3 års sikt. Det är detta behov som är vägledande för de FUD-ansökningar som Trafikverket önskar i denna omgång.

MålFörväntat resultatÖvrigtmålområdenPortföljledare
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921