Att främja gåendet - resultat från en enkätstudie

Projekt:

Planering och utformning för ett ökat gående

Sammanfattning:
Denna rapport är den tredje i projektet ”Planering och utformning för ett ökat gående”. Den redovisar resultat från en enkätstudie om gåendes förflyttningsvanor och åsikter om goda och mindre goda miljöer för gående. Studien är genomförd i fem orter – Luleå, Östersund, Västerås, Älmhult och Båstad. Enkäten innehöll frågeställningar kring hur ofta personer rör sig som gående, skälen till att personer förflyttar sig som gående, varför personer väljer att gå i vissa specifika miljöer samt nöjdhet kring planering för gående. Studien har behandlat människors gående, vad som upplevs som positivt med gåendet, och vad som hindrar människor från att gå. Ett resultat är att många färdas till fots till arbete eller skola. Särskilt tydligt är att människor tycker om att färdas till fots, och också ofta går på fritiden för rekreation och motion.

Länk till publikation i fulltext (pdf-fil, 1 979,7 kB. Öppnas i nytt fönster)

Författare: Martin Ullberg, Jenny Eriksson, Charlotta Johansson
Utgivare: Luleå tekniska universitet
Utgivningsdatum: 2013
Diarienummer: TRV 2010/13903
ISBN: 978-91-7439-685-0
ISSN: 1402-1536
Antal sidor: 139
Språk: Svenska
Kontaktperson: Anette Rehnberg, IVtbo


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921