Avslutat projekt

Benämning

Internet Of Things sammanlänkar sensorteknik och byggnadsverk via bygginformationsmodeller - Proof of concept

Utförare

Chalmers

Beskrivning

Samhället är på väg in i ett nytt kunskapsfält, där kombinationen av data, extremt kraftfulla datorer, avancerade beräkningsmetoder och statistisk analys kommer att ge oss en kunskap som vi tidigare inte kunnat se.
I denna förstudie vill vi reda ut grunderna för att genomföra och implementera sensorteknik i infrastruktursverige.
Följande frågor kommer att utredas och beskrivas i en state of the art rapport (var ligger forskingfronten idag):
• Sensorer:
o Vilka krav bör ställas på sensorer för att tillämpas inom infrastruktur?
o Vilka sensorer finns och var ligger de i TRL-skalan?
o Vilka tänkbara koncept finns för användandet i nya och befintliga konstruktioner?
• Datalagring:
o Vilka är kraven och vilka tillgängliga system finns?
• Optimering:
o Vilka metodiker är lämpliga för ändamålet?
• Ingenjörens gränssnitt:
o På vilket sätt och vilka möjligheter ska finnas tillgängliga för att kunna göra en ingenjörsbedömning i en BIM?

Inom ramen för förstudien är det tänkt att en workshop genomförs med deltagare som representerar byggbranschen, Internet Of Things och sensorteknik. Internationellt (Canada) pågår forskning inom området, gruppen har intresse att söka kontakt med denna forskargrupp för att ”ta hem” kunskap.
Arbetet kommer att utföras av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, NCC, Microsoft och Tieto.


Genomförandeperiod

den 27 februari 2017 till den 31 augusti 2017


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921