Målområde 2:IIIBenämning

Trafikverket ska underlätta för människor att gå och cykla

Kontaktperson

Gerd Åström, PLmu

BeskrivningPortföljen

Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921